Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2006. február 23-án módosította az Üzletszabályzatot. A módosítás annak kihirdetésétől számított 15. napon, 2006. március 10-én lép hatályba.

Az Üzletszabályzat az alábbiak szerint módosult:

1) Az Üzletszabályzat 1.3. pontjából az elszámolás forgalmi ügylet és a pénzfeldolgozási tevékenység törlésre került.
2) Az Üzletszabályzat kiegészült új „Betétbiztosítás” c. 15. sz. fejezettel.
3) A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény által módosított új Központi Hitelinformációs Rendszer szabályai az Üzletszabályzat új, 12.4. pontjába kerültek beépítésre.
4) A kiszervezésre vonatkozó fejezet az átszámozást követően 16. fejezet lett. A listából a Sao-Synergon Kft. törlésre került.

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat bármely bankfiókban, valamint a bank honlapján megtekinthető.

Budapest, 2006. február 23.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Üzletszabályzat (2006. március 10.)