Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Rt. (továbbiakban „a Bank”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 20. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja részvényeseit, hogy a Bank Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság névvel új pénzügyi vállalkozást alapított, melyet a Cégbíróság 2006. július 14-i hatállyal bejegyzett. A létrehozott Társaságban a Bank közvetlen irányítást biztosító befolyást szerzett.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.