Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Rt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 20. valamint 22. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja részvényeseit, hogy a konszolidációba bevont, közvetlen részesedésű vállalkozásában az Erste Faktor Zrt.-ben 50 000 000 Ft értékben tőkeemelést hajtott végre, melyet a Cégbíróság 2006. július 6-i hatállyal bejegyzett.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.