Hirdetmény az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Üzletszabályzatának módosításáról

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2006. szeptember 27. napján módosította az Üzletszabályzatot. A módosítás 2006. október 2. napján lép hatályba.

Az Üzletszabályzat az alábbiak szerint módosult. 

1) Az Üzletszabályzatban átvezetésre került a cégnév és székhelyváltozás.
Új cégnév: Erste Bank Hungary Nyrt.
Új székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  

2) Az Üzletszabályzat Adatvédelem és adatkezelés c. fejezetének 12.3. pontja kiegészült egy új mondattal: „Az Ügyfél bármikor jogosult a Banknál kérni, hogy részére a Bank közvetlen üzletszerzési célú reklámanyagot ne küldjön.”  

3) A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó listában a Trenkwalder-Multiman Kft tevékenységi köréből töröltük a „bankkártya szerződés megszemélyesítése, borítékolása, betéti okiratok feldolgozása és e tevékenységekhez szükséges adatrögzítési és feldolgozási feladatok ellátása; ügyféladatok rögzítése és feldolgozása; egyéb adatrögzítési feladatok ellátása; értesítő levelek előállítása; Bank informatikai rendszereihez kapcsolódó Helpdesk (támogatási) feladatok ellátása és az informatikai rendszerek tesztelése” tevékenységeket. 

Budapest, 2006. szeptember 27.       

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Üzletszabályzat (pdf)