Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Rt.( továbbiakban: „Bank”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 22. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a tőkepiac résztvevőit, hogy a lent részletezett, konszolidációba bevont, zártkörűen működő társaságainál az alábbiak szerinti személyi változások ,valamint székhely változás történt:

Erste Faktor  Zrt., az Erste Bank Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató  Zrt esetében: Kisbenedek Péter, valamint Helmuth Hintringer felügyelő bizottsági tagok lemondtak tisztségükről, ugyanakkor a Közgyűlés Sztanó Imre valamint Jonathan William Till urakat felügyelő bizottsági taggá választotta.

Erste Bank Befektetési Zrt-nél: Helmuth Hintrringer úr lemondott felügyelő Bizottsági tisztégéről, és a Közgyűlés Jonathan William Till urat felügyelő bizottsági taggá választotta.

Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.: Kisbenedek Péter, Helmuth Hintringer, valamint Peter Stanek urak lemondtak felügyelő bizottsági tisztségükről, és a Közgyűlés Jonathan William Till urat felügyelő bizottsági taggá választotta.

Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.: Helmuth Hintringer valamint Peter Stanek urak lemondtak Felügyelő Bizottsági tisztségükről, és a Közgyűlés Jonathan William Till urat felügyelő bizottsági taggá választotta.  

Ugyanakkor a Bank tájékoztatja a tőkepiac résztvevőit, hogy mindezen leánycégei esetében a Közgyűlés székhelyük áthelyezéséről is döntést hozott. A Társaságok új székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. , egyéb elérhetőségei központi telefonszám, faxszám stb.…) változatlanul maradtak.
A székhelyváltozás cégbírósági  bejegyzése folyamatban van.