Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Rt. (továbbiakban „a Bank”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 26. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Bank által 2001. november 30-án kibocsátott 9.594.790.000 Ft névértékű HU0000333208 ISIN azonosítóval ellátott kötvénye 2006. november 30-án lejárt.
A teljes tőketörlesztés, illetve az utolsó kuponkötelezettség lejáratkor volt esedékes, amely fizetési kötelezettségeinek a Bank a lejárat napján eleget tett. Az utolsó kupon összege 188.556.813 Ft.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.