Változás az Európai Uniós tagállamok irányába indított utalásoknál  

2007. január 1-től a Európai Unió előírásainak megfelelően az Unió 27 tagállama, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein közötti EUR tranzakcióknál kötelező
- a kedvezményezett számlaszámának IBAN formátumú feltüntetése és
- a kedvezményezett bank BIC kódjának azaz a SWIFT kód megadása, melyeket partnereiktől szerezhetnek be.
A fentiektől eltérő adattartalmú megbízás esetén a kedvezményezett bankja megtagadhatja a fizetési megbízás teljesítését, s költségeinek levonása után visszaindíthatja az utalás összegét, vagy utólagosan felszámolt többletköltséggel teljesíti az átutalást.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.