2007 14 FEBR.
Az Erste Bank Hungary Nyrt. 2006. év végi gyorsjelentése

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2006. év végi gyorsjelentése nem auditált éves adatok alapján MSZSZ szerint

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdő u. 24-26.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52-53.§-ai alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2006. üzleti évről szóló éves gyorsjelentését. A törvény 53.§-a alapján a kibocsátó az éves gyorsjelentés tartalmáért felelősséggel tartozik. A kibocsátó kijelenti, hogy az alábbi éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az adatok nem auditáltak és nem konszolidáltak.

Gyorsjelentés letöltése