ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2006. év végi gyorsjelentése nem auditált éves adatok alapján MSZSZ szerint

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdő u. 24-26.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52-53.§-ai alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2006. üzleti évről szóló éves gyorsjelentését. A törvény 53.§-a alapján a kibocsátó az éves gyorsjelentés tartalmáért felelősséggel tartozik. A kibocsátó kijelenti, hogy az alábbi éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az adatok nem auditáltak és nem konszolidáltak.

Gyorsjelentés letöltése