Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a pénzforgalom lebonyolításáról, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 21/2006. MNB rendelet és a 227/2006. Kormányrendelet 2007. március 1-jén hatályba lépő módosításai miatti főbb változásokról.

Azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó változások:  

  • A 2-es indokú (Jogosult általi „Végrehajtás”) azonnali beszedési megbízás 2007. március 1-jétől devizaösszegben is benyújtható. Ebben az esetben a nyomtatvány „Összeg” rovatában a deviza összegét legfeljebb három tizedesre kerekítve és az egész számot a tizedesektől tizedesvesszővel elválasztva kell a jogosultnak megadnia. Az „Összeg” rovat előtt fel kell tüntetni a megbízás devizanemének három alfabetikus jegyből álló ISO kódját. 
  • A bank a 2007. március 1-től befogadott, pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető előnyösen rangsorolt megbízásokat a jogosult azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – sorba állítja.

Bankszámla megszüntetésére vonatkozó változások:

  • A jogszabályi változás alapján, ha a megszüntetni kívánt bankszámlához felhatalmazó levélen alapuló inkasszó kapcsolódik, a megszüntetésére vonatkozó igény a felhatalmazó levél visszavonásáig, illetve lejáratát megelőzően azzal a feltétellel fogadható be, hogy a bankszámla megszűnésének legkorábbi időpontja a felhatalmazó levél visszavonását, illetve lejáratát követő nap lehet. A felmondás alatt lévő számlára érkező azonnali beszedési megbízást a Bank fedezethiány esetén csak a számla megszűnés napjáig tartja sorban.
  • Amennyiben Ön bankszámlája megszüntetését kéri, de azon, vagy egy másik számláján előnyösen rangsorolt fizetési megbízást tartunk sorban, a számlamegszüntetést a sorban tartás végéig nem lehet elvégezni. A bankszámla legkorábban a sorba állítás időtartamának leteltét vagy  az azonnali beszedési megbízás teljesítését követően szüntethető meg.

Megbízási nyomtatványok használatára vonatkozó változások:

  • A módosított jogszabály hatálybalépését megelőzően alkalmazott pénzforgalmi nyomtatványokat Bankunk 2007. szeptember 1-ig fogadja el. Az új nyomtatványok 2007. március 1-jétől fiókjainkban beszerezhetők.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogyaz Ön bankszámlájának mellékletét képező Pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek, illetve a TeleBank, NetBank, Electra és Bankkártya ÁSZF-ek 2007. márciusában a jogszabályi változások miatt módosulnak, amelyekből részletesen tájékozódhat a jogszabály módosítással kapcsolatos változásokról. Az új ÁSZF-eket bármely bankfiókban, vagy a www.erstebank.hu weboldalon megtekintheti, illetve kérésére kapcsolattartója elektronikus formában megküldi Önnek.

További információért kérjük, hívja a Vállalati TeleBankot a 06 40 222 223-as telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

Reméljük, a jövőben is elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Budapest, 2007. február 28.

Tisztelettel

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.