Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. május 24-26. között tervezett, a Bankok számára kötelezően előírt rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (NetBank, Electra, mobilalkalmazások, TeleBank) működését is
befolyásolja.

Please note, that due to system maintenance Works during the weekend  of 24-26 of May, 2019 the Erste NetBank, NetBank for Corporate Customers and MobilBank operation may be suspended. The maintenance and developments are also for your future convenience. Thank you for your patience and understanding.

A részletekért kattintson! / Please click for more details

2007 01 MÁRC.
Változások a vállalati pénzforgalomban

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a pénzforgalom lebonyolításáról, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 21/2006. MNB rendelet és a 227/2006. Kormányrendelet 2007. március 1-jén hatályba lépő módosításai miatti főbb változásokról.

Azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó változások:  

  • A 2-es indokú (Jogosult általi „Végrehajtás”) azonnali beszedési megbízás 2007. március 1-jétől devizaösszegben is benyújtható. Ebben az esetben a nyomtatvány „Összeg” rovatában a deviza összegét legfeljebb három tizedesre kerekítve és az egész számot a tizedesektől tizedesvesszővel elválasztva kell a jogosultnak megadnia. Az „Összeg” rovat előtt fel kell tüntetni a megbízás devizanemének három alfabetikus jegyből álló ISO kódját. 
  • A bank a 2007. március 1-től befogadott, pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető előnyösen rangsorolt megbízásokat a jogosult azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – sorba állítja.

Bankszámla megszüntetésére vonatkozó változások:

  • A jogszabályi változás alapján, ha a megszüntetni kívánt bankszámlához felhatalmazó levélen alapuló inkasszó kapcsolódik, a megszüntetésére vonatkozó igény a felhatalmazó levél visszavonásáig, illetve lejáratát megelőzően azzal a feltétellel fogadható be, hogy a bankszámla megszűnésének legkorábbi időpontja a felhatalmazó levél visszavonását, illetve lejáratát követő nap lehet. A felmondás alatt lévő számlára érkező azonnali beszedési megbízást a Bank fedezethiány esetén csak a számla megszűnés napjáig tartja sorban.
  • Amennyiben Ön bankszámlája megszüntetését kéri, de azon, vagy egy másik számláján előnyösen rangsorolt fizetési megbízást tartunk sorban, a számlamegszüntetést a sorban tartás végéig nem lehet elvégezni. A bankszámla legkorábban a sorba állítás időtartamának leteltét vagy  az azonnali beszedési megbízás teljesítését követően szüntethető meg.

Megbízási nyomtatványok használatára vonatkozó változások:

  • A módosított jogszabály hatálybalépését megelőzően alkalmazott pénzforgalmi nyomtatványokat Bankunk 2007. szeptember 1-ig fogadja el. Az új nyomtatványok 2007. március 1-jétől fiókjainkban beszerezhetők.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogyaz Ön bankszámlájának mellékletét képező Pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek, illetve a TeleBank, NetBank, Electra és Bankkártya ÁSZF-ek 2007. márciusában a jogszabályi változások miatt módosulnak, amelyekből részletesen tájékozódhat a jogszabály módosítással kapcsolatos változásokról. Az új ÁSZF-eket bármely bankfiókban, vagy a www.erstebank.hu weboldalon megtekintheti, illetve kérésére kapcsolattartója elektronikus formában megküldi Önnek.

További információért kérjük, hívja a Vállalati TeleBankot a 06 40 222 223-as telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

Reméljük, a jövőben is elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Budapest, 2007. február 28.

Tisztelettel

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.