Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 17. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja részvényeseit, hogy Tátrai Bernadett 2007. február 28-i hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről, ügyvezetői megbízatása megszűnt.

2007. március 1-jei hatállyal az Igazgatóság Sztanó Imre urat ügyvezetővé választotta, ugyanakkor igazgatósági taggá választását a soron következő közgyűlés elé terjeszti. Megválasztása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével válik hatályossá.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.