Rendkívüli Tájékoztatás

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 17. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja részvényeseit, hogy a közgyűlés Sztanó Imre urat az igazgatóság belső tagjává, Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Manfred Stadlinger urakat felügyelő bizottsági taggá választotta.
A megválasztott tisztségviselők a Társaság által kibocsátott értékpapírokkal nem rendelkeznek.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.