RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „továbbiakban a Társaság” - a Tőkepiacról szóló CXX tv. 54. § (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 30. pontjában foglalt - közzétételi kötelezettségének eleget téve közli, hogy a Társaság 2007. július 3.-át követően közzétételeit a Világgazdaság napilapban, honlapján, valamint a PSZÁF weboldalán teljesíti.

www.kozzetetelek.hu

Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság