RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 22. pontjában elõírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja részvényeseit, hogy az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál, mint a konszolidációba bevont, közvetlen részesedésû vállalkozásában Jakabfalvy Dóra igazgatósági tag 2007. szeptember 30-i hatállyal lemondott. A Felügyelõ Bizottság 2007. október 1.-ei hatállyal Gergátz Tamás urat igazgatósági taggá választotta.

Erste Bank Hungary Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság