Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac résztvevőit, hogy az ERSTE FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, mint a konszolidációba bevont, közvetlen részesedésű vállalkozásában Stickl László az Igazgatóság elnöke, ügyvezető 2007. november 30-i hatállyal lemondott tisztségéről.
Dr. Tari István urat a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjává, ugyanakkor az Igazgatóság elnökévé választotta.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.