A Magyar Nemzeti Bank 10/2007.(X.1.) rendelete szerint 2008. március 1-jén kivonja a készpénzforgalomból az 1 és 2 forintos érméket.
Az érmekivonással kapcsolatban az Ügyfeleinket és a Bankot érintő változásokról az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Az 1, 2 Ft-osok kivonása, kerekítési szabályok

A Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jén kivonja a készpénzforgalomból az 1 és 2 forintos érméket.

Március 1-től már nem lehet 1 és 2 forintossal fizetni, így a kereskedőknek a készpénzes fizetéseknél az egyes tételeket nem, de a számla végösszegét kerekíteniük kell. A végösszeg tehát készpénzes vásárláskor mindenképpen 0-ra vagy 5-re végződik majd.

Elektronikus pénzforgalom (átutalás, csoportos beszedés) esetén továbbra sem kell kerekíteni, mert az 1 forint, mint elszámolási egység a jövőben is megmarad. Bankkártyával történő fizetés során a bankkártya elfogadó hely csak akkor alkalmazhat kerekítést, ha az ügyfél figyelmét erre előzetesen felhívták.

A kerekítés matematikai szabályai 2008. március 1-jétől:

  • az 1-re, 2-re végződő összegeket lefelé, 0-ra;
  • a 3-ra, 4-re végződő összegeket felfelé, 5-re;
  • a 6-re, 7-re végződő összegeket lefelé, 5-re;
  • a 8-ra, 9-re végződő összegeket felfelé, 0-ra kell kerekíteni.

Így az összegek kerekítésével maximum 2 forint lehet a nyereség vagy veszteség. Vásárláskor nem a termékek árát, hanem az összeadott végösszeget kell kerekíteni.

Bankunk 2008. augusztus 31-ig segédkezik Ügyfeleinek az érmék kivonásában, ezért (címlet) váltásra eddig az időpontig átvesszük az 1 és 2 Ft-osokat.

A Magyar Nemzeti Bankban egészen 2013. március 1-ig lehet az 1 és 2 forintosokat beváltani.

Jótékony célú, alapítványi gyűjtések a hálózatban

Bankunk teljes hálózatában (a hitelcentrumokban is) az SOS Gyermekfalu számára végez jótékony célú gyűjtést.

Az adományok minden érintett fiókban és hitelcentrumban az ügyféltérben elhelyezett gyűjtődobozokban adhatók le.

Az akció időtartama 2008. február 18-tól - 2008. március 31-ig tart, amelyet Ügyfeleink kérése esetén meghosszabbítunk.

Pénztári be- és kifizetések 2008. március 1. után

- A bankszámlához kapcsolódó forint befizetés esetén, amennyiben az Ügyfeleink által befizetni kívánt összeg nem osztható 5-tel, a kerekítési szabályok szerint járunk el.

  • A bankszámlához kapcsolódó forint kifizetés esetén a tranzakció összegének 5-tel oszthatónak kell lennie.
  • A számla lezárásakor történő kifizetés esetén a kerekítési szabályok szerint járunk el.

Az Ügyfeleink 1 és 2 forintos befizetéseinek, címletváltásának kezelése

Címletenként 100-100 db érme beváltása minden Ügyfelünknek (számlavezetett és számlával nem rendelkezőnek egyaránt) díjmentes.

A Bank a címletváltásra és számlára történő befizetésre behozott érméket csak akkor veszi át, ha azokat Ügyfeleink címletenként elkülönítve hozzák be.

2008. március 1. után számlára történő befizetésként Ügyfeleinktől 1 és 2 forintost Bankunk nem vesz át, kizárólag címletváltásra, majd az átváltott összeg bankszámlára történő befizetésére van lehetőség (amennyiben átvételkor megtörténik az átvett összeg megszámolása, és az Ügyfél rendelkezik az Erste Banknál bankszámlával).

Az Ügyfeleinktől utólagos elszámolásra átvett 1 és 2 forintosok kezelése

2008. március 1. után Ügyfeleinktől 1 és 2 forintos érméket Bankunk zsákos formában átvesz, amelyet címletváltásként utólagosan számol el.

Az utólagos elszámolásra átvett 1 és 2 forintos érmék ellenértékét a Bank feldolgozást követően az Ügyfél bankszámláján jóváírja, bankszámlával nem rendelkező Ügyfelek esetén az átvételt követő 3. munkanaptól az átvevő bankfiókban készpénzben kifizeti.

Az 1 és 2 forintos érmékkel kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén kérjük, forduljon számlavezető bankfiókjához vagy hívja az Erste TeleBank-ot az alábbi számon: + 36 40 222 222.

Tisztelettel,

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Budapest, 2008. február 28.