TÁJÉKOZTATÁS

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g), valamint (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a 2008. április 25-én megtartott rendes közgyűlés határozatairól, valamint a 2007. évi beszámoló valamint összevont (konszolidált) beszámoló, éves jelentés közzétételéről.