Tájékoztató

A 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§(1) b) pontja értelmében az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. közzéteszi 2007. évre vonatkozóan részvényeseit , illetve tulajdoni és szavazati hányadukat.
Az Erste Bank Hungary Nyrt részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

Részvényes Részvény darabszám Tulajdoni hányad
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 53 379 003 220 99, 942%
Egyéb külföldi befektetõk 24 920 079 0, 047%
Belföldi intézményi és magánszemély befektetõk 5 618 672 0. 011%
Mindösszesen 53 409 541 971 100%

A táblázat a 2007. december 31.-i állapotot tükrözi.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.