Tájékoztatás az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként Siker Garantált Kötvény 3. sorozat nyilvános forgalomba hozataláról

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként 1.000.000. db (egymillió darab), egyenként 10.000.-Ft (tízezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált, 2011. január 11-én lejáró Siker Garantált Kötvény 3. elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jegyzési időszak: 2008. augusztus 04-től 2008. szeptember 12-ig

A Kibocsátó nem kezdeményezi a kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történő bevezetését.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a jegyzési időszak az Alaptájékoztatóban foglaltak szerint hamarabb is lezárásra kerülhet!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000 forint keretösszegű ERSTE Bank Hungary Nyrt. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. január 3-án kelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2008. augusztus 1−i dátumú Végleges Feltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az ERSTE Bank Hungary Nyrt. honlapján (www.erstebank.hu) és az értékesítési helyeken: az Erste Befektetési Zrt. székhelyén és a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein.

Letölthető dokumentumok
Alaptájékoztató
Végleges feltételek


Budapest, 2008. augusztus 1.