Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. február 22. 19:00 óra és 2020. február 23. 6:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 7:00 p.m. on February 22, 2020 and 6 a.m. on February 23, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Előterjesztés az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. rendkívüli közgyűlésére

A Társaság Alapszabálya szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása a közgyűlés hatásköre.

Franz Hochstrasser a Felügyelő Bizottság tagja/elnöke 2008. szeptember 1-i hatállyal lemondott tisztségéről. Lemondását tudomásul vételre terjeszti elő az Igazgatóság.
Ezzel egyidejűleg előterjeszti, hogy a Közgyűlés a lemondott tag helyébe Manfred Wimmer urat válassza a Felügyelő Bizottság tagjává (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.).
A Felügyelő Bizottsággal egyetértésben – javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az újonnan megválasztandó felügyelő bizottsági tag számára tiszteletdíjat ne állapítson meg.

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

„A Közgyűlés …./2008. (08.28.) számú határozatával
vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változás szóló tájékoztatást, mely szerint:A Közgyűlés válassza
A Közgyűlés Manfred Wimmer urat Felügyelő Bizottság díjazásban ne részesítse.

  • Franz Hochstrasser a Felügyelő Bizottság tagja/elnöke 2008. szeptember 1.-i hatállyal lemondott tisztségéről.
  • Manfred Wimmer urat felügyelő bizottság taggá (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.).