Előterjesztés az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. rendkívüli közgyűlésére

A Társaság Alapszabálya szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása a közgyűlés hatásköre.

Franz Hochstrasser a Felügyelő Bizottság tagja/elnöke 2008. szeptember 1-i hatállyal lemondott tisztségéről. Lemondását tudomásul vételre terjeszti elő az Igazgatóság.
Ezzel egyidejűleg előterjeszti, hogy a Közgyűlés a lemondott tag helyébe Manfred Wimmer urat válassza a Felügyelő Bizottság tagjává (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.).
A Felügyelő Bizottsággal egyetértésben – javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az újonnan megválasztandó felügyelő bizottsági tag számára tiszteletdíjat ne állapítson meg.

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

„A Közgyűlés …./2008. (08.28.) számú határozatával
vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változás szóló tájékoztatást, mely szerint:A Közgyűlés válassza
A Közgyűlés Manfred Wimmer urat Felügyelő Bizottság díjazásban ne részesítse.

  • Franz Hochstrasser a Felügyelő Bizottság tagja/elnöke 2008. szeptember 1.-i hatállyal lemondott tisztségéről.
  • Manfred Wimmer urat felügyelő bizottság taggá (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.).