Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein
2019. január 25. 22:00 – 2019. január 26. 10:00 között
a lakossági NetBank megújítása miatt karbantartási munkálatokat végzünk.

Részletekért kattintson IDE

Dear Visitor,

Please note that we will perform planned and scheduled maintenance and development activities on the Erste Group Hungary NetBank service between 10 p.m., Friday, 25 January 2019 and 10 a.m., Saturday, 26 January 2019.

Please click HERE for the details.

2008 28 AUG.
Közgyűlési határozatok

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”)– a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55 §-ában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli közgyűlés határozatairól.

A Közgyűlés 1/2008. (08. 28.) sz. határozatával 
53 379 250 417 igen szavazattal, egyhangúan
Jonathan Tillt a közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és dr. Czajlik Istvánt a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt.

A Közgyűlés 2/2008. (08.28.) sz. határozatával 
53 379 250 417 igen szavazattal, egyhangúan
Tudomásul vette a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást.Manfred Wimmer urat felügyelő bizottság taggá (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.) választotta. A Közgyűlés az újonnan megválasztott tagot – a Felügyelő bizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban nem részesítette. Jelen határozat érvényességének feltétele a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének jóváhagyó határozata.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Manfred Wimmer úr nem rendelkezik a Társaság által kibocsátott értékpapírral.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.