Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”)– a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55 §-ában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli közgyűlés határozatairól.

A Közgyűlés 1/2008. (08. 28.) sz. határozatával 
53 379 250 417 igen szavazattal, egyhangúan
Jonathan Tillt a közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és dr. Czajlik Istvánt a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt.

A Közgyűlés 2/2008. (08.28.) sz. határozatával 
53 379 250 417 igen szavazattal, egyhangúan
Tudomásul vette a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást.Manfred Wimmer urat felügyelő bizottság taggá (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.) választotta. A Közgyűlés az újonnan megválasztott tagot – a Felügyelő bizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban nem részesítette. Jelen határozat érvényességének feltétele a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének jóváhagyó határozata.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Manfred Wimmer úr nem rendelkezik a Társaság által kibocsátott értékpapírral.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.