Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”)– a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55 §-ában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli közgyűlés határozatairól.

A Közgyűlés 1/2008. (08. 28.) sz. határozatával 
53 379 250 417 igen szavazattal, egyhangúan
Jonathan Tillt a közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és dr. Czajlik Istvánt a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt.

A Közgyűlés 2/2008. (08.28.) sz. határozatával 
53 379 250 417 igen szavazattal, egyhangúan
Tudomásul vette a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást.Manfred Wimmer urat felügyelő bizottság taggá (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.) választotta. A Közgyűlés az újonnan megválasztott tagot – a Felügyelő bizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban nem részesítette. Jelen határozat érvényességének feltétele a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének jóváhagyó határozata.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Manfred Wimmer úr nem rendelkezik a Társaság által kibocsátott értékpapírral.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.