2008 30 SZEPT.
Tájékoztató az alaptőkéről

TÁJÉKOZTATÓ

A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban:„Társaság”) 2008. szeptember 30-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat: A Társaság alaptőkéje 53 409 541 971.-Ft, amely 53 409 188 429, egyenként 1 Ft névértékű névre szóló, névértékkel azonos szavazatra jogosító törzsrészvényből, és 353 542 darab, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, szavazatra nem jogosító osztalékelsőbbségi részvényből áll.

A kibocsátó saját részvénnyel nem rendelkezik.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.