TÁJÉKOZTATÁS AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 100.000.000.000,- FT KERETÖSSZEGŰ KIBOCSÁTÁSI PROGRAMJA RÉSZKIBOCSÁTÁSAKÉNT SIKER GARANTÁLT KÖTVÉNY 4. SOROZAT NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁRÓL

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100 000 000 000 Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként 1 000 000 db (egymillió darab), egyenként 10 000 Ft (tízezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált, 2011. június 16-án lejáró Siker Garantált Kötvény 4. elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.Jegyzési időszak: 2008. november 10-től 2008. december 12-ig.

A Kibocsátó nem kezdeményezi a kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történő bevezetését.
Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a jegyzési időszak az Alaptájékoztatóban foglaltak szerint hamarabb is lezárásra kerülhet!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000 forint keretösszegű Erste Bank Hungary Nyrt. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. január 3-án kelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2008. október 14-i dátumú Végleges Feltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az Erste Bank Hungary Nyrt. honlapján (www.erstebank.hu) és az értékesítési helyeken: az Erste Befektetési Zrt. székhelyén és a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein.