IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ

2008. OKTÓBER 28.

I. Bevezető

A jelen beszámoló ismerteti és elemzi az Erste Bank Hungary Nyrt. pénzügyi helyzetét 2008 szeptember 30. időszakára vonatkozóan. Először az eszköz-forrás oldal kerül bemutatásra a hitel-, betét volumen és mérlegfőösszeg vonatkozásában. Ezt követően az eredmény oldal alakulása kerül ismertetésre a fő eredménysorok tekintetében.

II. Eszköz-Forrás Oldal

Eszköz oldalon a hitelek részarányának növekedése az összes eszközökön belül tovább folytatódott és 78%-ra (harmadik negyedév) emelkedett. 2007. év végéhez viszonyítva az első félév alatt elért 5%-os hitelbővüléshez képest a bank 8,3%-os növekedést ért el a harmadik negyedévben. Ez főként a lakossági üzletág kiemelkedő teljesítményének és kisebb részben vállalati szegmenseknek köszönhető. A harmadik negyedéves hitelvolumen növekedésére pozitív hatással volt a forint árfolyam alakulása. Amíg a második negyedévben a forint nagymértékű erősödése kapcsán a hitelek forintban kifejezett állománya visszaesett az első negyedév végéhez képest (-1,4%), a forint harmadik negyedévben bekövetkező gyengülése a hitelvolumen növekedését serkentette.

A lakossági hitelezés terén a bank 11%-os bővülést ért el a harmadik negyedév végére az első félévhez képest. Kiváltképp a lakáshitel illetve szabadfelhasználású jelzáloghitel állományt jellemezte figyelemre méltó növekedés (47,9 Mrd Ft és 27,8 Mrd Ft az első félévhez képest). A forint erősödése pozitív hatással volt az ügyfelek elő- és végtörlesztési kedvére (júniustól szeptemberig terjedő időszakban ez az állomány 24,5 Mrd Ft-ra rúgott).

A nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések szintén jelentősen nőttek (+24,1 Mrd forinttal a harmadik negyedévben), bár ez elmarad a lakossági hitelállomány növekedési ütemétől.

Forrás oldalon a betétek aránya az összes forráson belül (37%) mindössze 2%-al csökkent az első félévhez képest. Lakossági betétek esetében a Bank betétállománya a piaci átlagnak megfelelően 2,4%-al emelkedett az első félévhez képest (+9,4Mrd Ft) főként a lekötött betéti termékeket érintő folyamatos akcióknak köszönhetően.

A nem pénzügyi vállalatok által elhelyezett betétállomány mindössze 4,8 Mrd Ft-tal (-2,3%) csökkent az első félévhez képest, amely a nagyvállalati ügyfelek betétállományának enyhe visszaesésével magyarázható.

Összességében elmondható, hogy a banki hitelek megtakarításokkal való fedezettsége 2008. harmadik negyedév végére 212%-ra emelkedett. Amennyiben figyelembe vesszük a refinanszírozott hitelek állományát, valamint azokat a forrás oldali tételeket, amelyek lakossági vagy vállalati ügyfelekhez köthetőek (befektetési jegyek, lakossági kötvények) a mutató a magyar piaci átlagnak megfelelő 170% -180%-os szintre csökken.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével az Erste Bank Hungary Nyrt. 2008-2009. évekre vonatkozóan kötvényprogramot indított, amely alatt maximum 100 milliárd forint össznévértékig bocsáthat ki kötvényeket.

Az elmúlt időszakban a kibocsátási program keretein belül mintegy 10 milliárd Ft össznévértékű kötvény jegyzése történt.
A kibocsátások 3 konstrukcióban történtek, illetve vannak folyamatban: Erste Hozamváró Kötvény, Erste Hozamváró Kötvény 2, és Siker Garantált Kötvény 3.

A Társaság 9,6 milliárd Ft új kötvényt már forgalomba helyezett (Erste Hozamváró Kötvény, Siker Garantált Kötvény 3). Az Erste Hozamváró Kötvény 2 forgalomba helyezése november 5.

Kötvények 2008.09.30

Erste Hozamváró Kötvény 2.992.010.000
Erste Hozamváró Kötvény 2 284.000.000
Siker Garantált kötvény 3 6.633.150.000
9.909.160.000

A kibocsátások célja elsősorban, az ügyfelektől bevont források révén, a finanszírozási szerkezet diverzifikálása, a pénzpiaci finanszírozástól való függés enyhítése.

Mérlegfőösszeg tekintetében a bank 7,1%-os piaci részesedést mondhat magáénak. Az első félévhez képest 6,8%-os mérlegfőösszeg növekedés figyelhető meg.

III. Eredmény Alakulása

A bank rekordszintű 91%-os növekedést ért el adózott eredményét tekintve az első félévhez képest. Ez főként a kamatbevétel és a pénzügyi műveletek nettó eredményének jelentős növekedésének köszönhető.

Kamateredmény tekintetében a bank 14,2 Mrd Ft-os növekedést produkált szeptemberben az első félévhez képest. Ez elsősorban a hitelportfoliók átárazódásának köszönhető, amelynek következtében az akciós kamatokról megtörtént az általános kondíciókra való átállás. Emellett a forint gyengülés mellett bekövetkező hitelvolumen növekedés is közre játszott a kamatbevétel megugrásához.

A pénzügyi műveletek nettó eredménye szintén kiemelkedő 122%-os emelkedést realizált (+ 8,5 Mrd Ft) az első félévhez képest, köszönhetően a magas hitelkonverziós díjbevételeknek.

Jutalékeredmény esetében közel 4 Mrd Ft-os növekedést realizált a bank, amely 43%-kal magasabb az első félévhez képest. Ez kiváltképp a forgalmi jutalék emelkedésének köszönhető.

Az általános igazgatási költségek 13,9 Mrd Ft-tal magasabb szeptemberben összehasonlítva az első félévvel, amely az év végére tervezett költséggel összhangban áll. A harmadik negyedéves költségnövekedés elsősorban a szeptemberben megindított erőteljes marketing kampány finanszírozásának tulajdonítható, amely a bank stratégiájának szempontjából jelentős fontossággal bír.

Adatok millió Ft-ban 2007.12.31 2008.06.30 2008.09.30
Forgóeszközök 523.377 479.094 492.688
Befektetett eszközök 1.436.482 1.544.191 1.659.300
Aktív időbeli elhatárolások 34.444 44.688 56.041
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.994.303 2.067.973 2.208.029
Kötelezettségek 1.836.253 1.892.976 2.006.534
Passzív időbeli elhatárolások 31.501 50.540 69.140
Céltartalékok 3.264 2.767 2.811
Saját tőke 123.285 121.690 129.544
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1.994.303 2.067.973 2.208.029
Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 27.907 10.929 19.177
Szokásos vállalkozási eredmény 27.760 10.861 19.082
Adózás előtti eredmény 27.724 10.861 19.081


AZ ERSTE BANK CSOPORT AKTIVITÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Erste Bank Befektetési Zrt.

Az Erste Bank Hungary Nyrt. hosszú évek óta az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) ügynökeként végzi ügyfeleinek befektetési termékekkel (főként befektetési jegy illetve kötvény és részvény) történő kiszolgálását. Ennek megfelelően az Erste Bank Hungary Nyrt. által akvirált ügyfelek után a Társaság ügynöki jutalékot fizet a Bank felé. Az együttműködés keretfeltételeit az ügynöki szerződés és banki eljárásrend is szabályozza.

A társaság legfőbb piacain kialakult kedvezőtlen helyzet – elsősorban a subprime válság globális pénzügyi krízissé alakulása – miatt növekedett a kockázatmentes termékek iránti kereslet. A Budapesti Értéktőzsde azonnali piacának (duplikált) részvényforgalma 2008. január-szeptemberi időszakában az előző év azonos időszakában mért 14.067 Mrd Ft-hoz képest 7.986 Mrd Ft-ra csökkent és a BUX index az év eleji 25 890 pontról szeptember végére 18 869 pontra esett vissza, miközben az államkötvény hozamok magas szintre emelkedtek. Ennek ellenére az Erste Befektetési Zrt. piaci részesedése 2008. első negyedévében 15 százalékra, a második negyedévében 17,7 %-ra, majd a harmadik negyedévében 18,8 %-ra emelkedett.

A piaci hatások, főként a külföldi intézményi befektetői kör hazai tőkepiac iránt mutatott lankadó érdeklődésének ellensúlyozása érdekében a Társaság jelentős lépéseket tett. A lakossági brókeri üzletág egyre nagyobb hangsúlyt helyez a nemzetközi piacokon való részvételre. Ennek érdekében növekvő elemzői erőforrásokkal, professzionális informatikai háttérrel és kibővített nyitva tartással (8-22 óra között) áll ügyfelei rendelkezésére a Társaság. A hazai piacon úttörő módon, az osztrák Erste Bank AG, mint kibocsátó az Erste Befektetési Zrt. közreműködésével 2008. február 6-tól kilenc certifikátot vezetett be a Budapesti Értéktőzsdére. A hazai igényekre szabott certifikátok iránti érdeklődést bizonyítja, hogy mára a Blue chip-ek utáni legnagyobb forgalmú részvényekkel megegyező napi forgalom bonyolódik naponta a certifikátokkal.

Az internetes üzletág 2008-ra a piacvezető pozíciót megszerezve továbbra is dinamikusan növekszik. A brókercég sikereiben nagy szerepet játszanak a folyamatos fejlesztések, valamint a partnerekkel (portfolio.hu, index.hu, origo.hu) folytatott eredményes együttműködés. A Hozam Plaza online befektetési jegy szupermarketben mára 11 alapkezelő közel 400 alapja érhető el egy kattintásra.

Az Erste Befektetési Zrt. további lépéseket tervez a forgalom élénkítésére az év hátralévő részében is. Így például online formában is elérhetővé teszi ügyfelei számára a jelentős nemzetközi piacokat: első lépésként a Deutsche Börse-n (Xetra), a Wiener Börse-n, valamint a varsói tőzsdén forgalmazott értékpapírokat. A tervek szerint szintén online formában válnak elérhetővé a legkedveltebb devizapárok az Erste Befektetési Zrt. platformjain keresztül.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

A Társaság a III. negyedév végére tovább növelve a saját tőkét 2.002 millió Ft-os adózás előtti nyereséggel zárt. Az Erste Befektetési Zrt. saját tőkéje 2008. szeptember 30-án 400,26 %-kal meghaladja a 2.000.000.000 Ft-os jegyzett tőkét. Az időszak folyamán a Társaság likviditási helyzete jó volt, kötelezettségeinek folyamatosan határidőre eleget tett.
A Társaság mérlegfőösszege 26,09 %-kal csökkent (2007. évi 73.769 millió Ft-ról, 2008. 09. 30-án 54.524 millió Ft-ra változott) ezen belül az értékpapírok állománya 18.172 millió Ft-ról 3.502 millió Ft-ra (80,73 %-os csökkenés) a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 66.039 millió Ft-ról 45.437 millió Ft-ra (31,2 %-os csökkenés) változott.

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 73.769 54.524
Saját tőke 6.094 8.005
Adózás előtti eredmény 2.299 2.002


Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.


Gépjárműhitelek széles palettáját kínálja ügyfelei részére.
A márkakereskedések és területi képviseleteken túl fontos értékesítési csatorna az EBH fiókhálózata.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

A pénzügyi helyzete stabil, a növekedése organikus. Mérlegfőösszege, saját tőkéje az eredményes működés következtében növekedett.

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 164.722 175.433
Saját tőke 1.020 1.914
Adózás előtti eredmény 2.280 1.307


Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.


Pénzügyi lízing (új és használt nagyhaszon-gépjárművek, termelõgépek, berendezések – pl. nyomdaipari gépek, építõipari gépek, targoncák – beszerzéséhez nyújt lízingfinanszírozást Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére).
A truck üzletág 2007. tavaszán került bevezetésre, megfelelően növekszik.
Pénzügyi helyzete stabil.

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 14.189 21.025
Saját tőke 329 335
Adózás előtti eredmény 140 42

Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft.

Operatív lízinggel foglalkozik, stabil pénzügyi helyzet és a jegyzett tőkét meghaladó saját tőke jellemzi a tevékenységét

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 2.219 2.220
Saját tőke 84 147
Adózás előtti eredmény 36 63


Erste Faktor Zrt.


A társaság és a Bank rendszeres időközönként felméri, értékeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó területek / üzletágak teljesítményét a stratégiai tervvel, az üzletpolitikai célokkal való összevetés alapján. A faktor elsődleges értékesítési csatornája a banki hálózat. Az Erste Bankkal történő együttműködés biztosítja, hogy szolgáltatásai valamennyi Erste egységben (kereskedelmi centrumok és fiókok) elérhetőek.
Az Erste Faktor klasszikus, úgynevezett finanszírozó faktoring tevékenységet folytat.
A kedvezőtlenebb piaci környezet miatt forgalma csökkent, ennek ellenére pénzügyi helyzete stabil. (A kedvezőtlen makrogazdasági környezet hatására a mikro- és kkv szektor üzleti volumennövekedése lecsökkent, kilátásai valamint az egyes cégek pénzügyi helyzetük jelentősen romlott.)

Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

Az Erste Faktor Zrt. 2008. III. negyedévi mérlegfőösszege 6.363 millió Ft-ot tesz ki, amely a 2007. év végi állapothoz képest 120 millió Ft-tal, 2008.06.30-i állapothoz képest 941 millió Ft-tal növekedett. Az ügyfelekkel szembeni követelések állománya a féléves 5.388 millió Ft-ról 279 millió Ft-tal 5.667 millió Ft-ra (a mérlegfőösszeg 89%-a) emelkedett, és év végére előre láthatóan meghaladja a 2007 évi 6.133 millió Ft-ot.
Saját tőke 2007. év végén 138 millió Ft-ot tett ki, 2008-ban II. negyedévhez képest 7,9 millió Ft-tal 129 millió Ft-ra növekedett. 2006. óta a jegyzett tőke állomány 100 millió Ft.
Az adózás előtti eredmény nagymértékben alulmarad a 2007 végi 67,5 millió Ft állománynak, 2008. III. negyedévben -6 millió Ft veszteség a következő tényezők következtében: 125,8 millió Ft egyéb üzleti tevékenységből származó bevétel elmaradása, a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (187 millió Ft) az előző évi 390 millió Ft szint alatt vannak, továbbá a kapott jutalék- és díjbevételek (115 millió Ft) is elmaradnak az év végi 219,7 millió Ft bevételektől.
Tőkepótlásra nem került sor.

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 6.243 6.363
Saját tőke 138 129
Adózás előtti eredmény 68 -6


Erste Ingatlan Kft.


Ingatlanforgalmazás, ingatlan bérbeadás, ingatlankezelés és ingatlanfejlesztés tartozik az Erste Ingatlan Kft. (továbbiakban: Társaság) tevékenységi körébe.
A Társaság az elmúlt két évben jelentős ingatlanfejlesztéseket indított, amelyek a mérleg-főösszegét és tevékenységének hatékonyságát növelik. Tevékenységi körébe tartozik a magyarországi Erste Csoport elhelyezését szolgáló Európa Torony üzemeltetése is.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

A Társaság pénzügyi helyzete stabil (amit a fejlesztett ingatlanok 2008-ban történő értékesítése tovább fokoz).

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 14.460 16.067
Saját tőke 4.926 4.964
Adózás előtti eredmény -516 47

Az Erste Ingatlan Kft. mérlegfőösszegét két tényező befolyásolta 2006-2008. 09 között:

  • a folyamatban levő és befejezett, de még nem értékesített saját fejlesztésű projektek készletértéke (2006 év vége: 2,7 Mrd Ft; 2007 év vége: 5,4 Mrd Ft és 2008.09: 8,7 Mrd Ft)
  • 2007. szeptemberében az Erste Ingatlan Kft. összeolvadt a szintén EBH leányvállalat Erste Szolgáltató Kft-vel. A beolvadt társaság tevékenysége az EBH fiókhálózat kezelése (fiók kialakítások, bérbeadás a banknak). Az összeolvadás révén az Erste Ingatlan Kft. könyveibe kerültek az ESZE Kft. könyveiben szereplő ingatlanok és ingóságok valamint a pénzeszközök. (beolvadt tárgyi eszköz: 2,7 Mrd Ft, pénzeszköz: 2,2 Mrd Ft.)

2007.12.31 és 2008.09.30 közötti mérlegfőösszeg változás a folyamatban levő projektek készletértékének növekedéséből adódik elsősorban, mely a készültségi fok emelkedésével növekszik.

A vizsgált időszakon belül a saját tőke alakulását a mérleg szerinti eredmény alakulása mellett szintén az összeolvadás befolyásolta. A beolvadás révén az Erste Ingatlan Kft. jegyzett tőkéje 1 Mrd Ft-ra emelkedett és az eredmény tartalék -128 millió Ft-ról 4 Mrd Ft-ra.

A vizsgált időszakon belül az adózás előtti eredmény változását az értékesített fejlesztések, és a 2004-2005-ben vásárolt ipari ingatlanok értékesítése határozta meg.
2006. évi pozitív adózás előtti eredmény sikeresen értékesített saját fejlesztésnek köszönhető. A 2007. évi jelentős veszteséget a 2004-2005-ben vásárolt ipari ingatlanok könyvszerinti érték alatti (de piaci áron történt) értékesítés okozta.
2008-ra a folyamatban levő projektek befejezése révén pozitív eredményt vár, amit az időszaki eredmény is alátámaszt az első félévben befejezett projekt értékesítéséből realizált eredmény révén.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil (amit a fejlesztett ingatlanok 2008-ban történő értékesítése tovább fokoz).


E-Dat Kft.

Járulékos vállalkozás. Tevékenységi köre a banki szolgáltatások IT támogatottságának biztosítása. Üzleti profilja a tárgyévben nem változott, és a jövőben is változatlan feladatokat lát el.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

A társaság működése a tervezettnek megfelelő, pénzügyi helyzete stabil.

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 4.204 4.347
Saját tőke 40 69
Adózás előtti eredmény 27 37


Erste Kereskedőház Kft.

A társaság tevékenysége egyéb nagykereskedelem, amely elsősorban tőzsdei gabona és olajos magvak, acéltermékek, és élelmiszeripari cikkek nagykereskedelmét takarja.

A társaság kizárólagos számlavezetője és hitelezője a Bank. A Bank az áruvásárlásokhoz kapcsolódóan rövid lejáratú eseti és rulírozó hiteleket, az áruvásárlásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó fizetéséhez és a működési költségek finanszírozására folyószámla hitelt nyújt a társaság részére, amely ezen hiteleket a megvásárolt árukészletek értékesítéséből és ÁFA visszaigénylésből fizeti vissza.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 9.415 10.534
Saját tőke 123 132
Adózás előtti eredmény 138 10


Erste Pénztárszervező Kft.

Az Erste Bank Pénztárszervező Kft. az Erste Nyugdíjpénztár tagszervezési feladatait látja el. A Kft. 20.000 új pénztártag belépését vállalta 2008-ban, mely tervszám teljesítésének 85%-a az Erste Bank Hungary Nyrt., mint értékesítési partner feladata, a fennmaradó 15%-ot – a Nyugdíjpénztárral megosztva – egyéb partnereken keresztül teljesíti. A tagszervezési eredmények elérésében a Bank és a Kft. együttműködése igen szoros, hiszen a Bank fiókhálózatában a nyugdíjpénztár, mint termék értékesítés-támogatási feladatait a Kft. munkatársai végzik. Szeptember 30-ig a Kft. által vállalt időarányos tervek (15.000 új pénztártag) 86,2%-on teljesültek, a Bank által vállalt tervek pedig (12.750 új pénztártag) 90,7%-on. Mind a Bank, mind a Kft. vezetősége úgy látja, hogy év végére teljesíthető az elért cél.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 157 82
Saját tőke 127 76
Adózás előtti eredmény -96 -51

A Kft. esetében tőkepótlásra és osztalékfizetésre nem került sor. A társaság 112,8 MFt veszteséget tervezett a 2008. évre, a prognosztizált veszteség 83 MFt lesz, a saját tőke értéke pedig 43,6 MFt-ra csökken. A tulajdonos – a 2009. évi tervek alapján – év végén dönt az esetleges tőkepótlásról vagy a társaság leértékeléséről.


Erste Ingatlanlízing Zrt.

Az Erste Ingatlanlízing Zrt. az Erste Bank Nyrt. fiókhálózatát, mint értékesítési csatornát veszi igénybe mind a lakossági, mind a kis- és középvállalati szektorban. Az Erste Ingatlanlízing Zrt. a lízing tevékenységhez szükséges forrásokat többségi tulajdonosától, az Erste Bank Hungary Nyrt.-től veszi fel üzleti terve szerint.

Az Erste Ingatlanlízing Zrt. a legfiatalabb Erste Csoport tag, melyet 2006 júniusában alapítottak. Az ingatlanlízing piacon lakossági illetve kis- és középvállalati ügyfélkörnek nyújt pénzügyi lízing szolgáltatást.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 3.283 10.714
Saját tőke 144 214
Adózás előtti eredmény -60 89

Mérlegfőösszege dinamikusan nő, a második teljes működési év harmadik negyedévében már meghaladta a 10 Mrd Ft-ot. 2008-ra már pozitív eredményt termelő csoporttaggá vált, a harmadik negyedévben 89 millió Ft adózás előtti eredménnyel. Az eredménynövekedéssel párhuzamosan a saját tőke is megnyugtató mértékben nőtt.
Tőkepótlásra nincs szükség.

Egyéb, az EBH közvetett tulajdonában lévő, az összevont felügyelet alá bejelentett befektetések


Erste Alapkezelő Zrt.

A társaság fő tevékenysége a befektetési alap kezelés, illetve a vagyon- és portfoliókezelés. A fentieken kívül a PSZÁF engedélye alapján a társaság jogosult befektetési tanácsadási és értékpapír kölcsönzési tevékenység végzésére is. A társaság 2008. első három negyedévében huszonhét befektetési alapot kezelt. A kezelt alapok köre, száma 2007. év végéhez viszonyítva nem változott, azonban a negatív pénzpiaci változások következtében az alapokban koncentrálódott vagyon piaci értéke 386 Mrd Ft-ról 318 Mrd Ft-ra csökkent, részben a befektetési jegyek darabszámának, részben a befektetési eszközök piaci árának csökkenése miatt.
A kedvezőtlen piaci folyamatok a vagyon- és portfoliókezelés területén is éreztették hatásukat. A kezelt vagyon piaci értéke 149 Mrd Ft-ról 129 Mrd Ft-ra csökkent.


Vagyoni helyzet, jövedelmezőség

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 2.120 2.322
Saját tőke 1.000 1.639
Adózás előtti eredmény 756 552

A társaság nettó árbevétele 2007. évben 4.028.117 eFt, adózás előtti eredménye 755.648 eFt volt, míg 2008. év első kilenc hónapjában 3.155.566 eFt, illetve 551.897 eFt. Az adózás előtti eredmény és a nettó árbevétel aránya (jövedelmezőség) 2008. első három negyedévét tekintve a 2007. évi 18,76 %-ról 17,49 %-ra csökkent.

Az Erste Alapkezelő Zrt. mérlegfőösszege 2008. szeptember 30-án 2.322.121 eFt volt, amely 9,55%-kal, (202.334 eFt-tal) haladta meg a 2007. december 31-i értéket (2.119.787 eFt). A mérlegfőösszeg növekedése túlnyomó részben a társaság tulajdonosai által 2008. június 27-én elhatározott alaptőke emelés következménye volt. A tulajdonosok az alaptőke részben tőketartalék terhére (50.000 eFt), részben új részvények kibocsátásával történő (750.000 eFt) felemeléséről döntöttek. Az új részvények névértékének 25%-a (187.500 eFt) 2008. június 30-án befizetésre került a társaság bankszámlájára. Az alaptőke felemelését a Cégbíróság 2008. augusztus 05-én jegyezte be, a részvények teljes névértékének befizetésére a tulajdonosok 2008. december 31-ig kötelesek.

A társaság saját tőkéje a harmadik negyedév végén 63,9%-kal, 639.082 eFt-tal haladta meg a 2007. év végi 1.000.296 eFt értéket. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében fontos megjegyezni, hogy a 2007. év végére vonatkozó auditált mérleg 451.000 eFt osztalékfizetési kötelezettséget tartalmazott, míg 2008. év első három negyedévében osztalékfizetési döntésre nem került sor.


Portfolió Szolgáltató Kft.


Alaptevékenysége (hardware szaktanácsadás, software készítés, szaktanácsadás, adatfeldolgozás) mellett saját számlára tőzsdei, prompt és határidős ügyleteket, valamint tőzsdén kívüli értékpapír ügyleteket köt a tulajdonos Erste Befektetési Zrt. és egy másik befektetési vállalkozás, mint bizományosok közreműködésével. Az értékpapírokat forgatási céllal vásárolja, a határidős ügyleteket pedig a Budapesti Értéktőzsdén – bizományos közreműködésével – nem fedezeti céllal köti.
Pénzügyi helyzete stabil.

Adatok MFt-ban 2007.dec.31. 2008.szept.30.
Mérlegfőösszeg 13.069 16.091
Saját tőke 301 600
Adózás előtti eredmény 1.053 400


Nyilatkozat


A fentiekben leírtak megbízható és valós képet adnak a kibocsátó helyzetéről, továbbá kijelentjük, hogy az időközi vezetőségi beszámoló 2008.09.30-i pénzügyi adataihoz képest a beszámoló közzétételéig jelentősebb változás, vagy társasági esemény nem történt.