Tájékoztatás az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként Erste Garancia Kötvény nyilvános forgalomba hozataláról

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként 1.000.000. db (egymillió darab), egyenként 10.000.-Ft (tízezer forint) névértékű, névre szóló, alárendelt, dematerializált, 2020. december 1-én lejáró Erste Garancia Kötvény elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jegyzési időszak: 2008. november 26-tól 2008. november 28-ig.

A Kibocsátó kezdeményezi a kötvények BÉT-re történő bevezetését.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000 forint keretösszegű ERSTE Bank Hungary Nyrt. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. június 3-án kelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2008. november 18-i dátumú Végleges Feltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az Erste Bank Hungary Nyrt. honlapján (www.erstebank.hu) és az Erste Befektetési Zrt. Székhelyén.

Letölthető dokumentumok
Alaptájékoztató
Végleges feltételek

Budapest, 2008.november 26.