TÁJÉKOZTATÓ

A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az  ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban:„Társaság”) 2008. december 31-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat: 
A Társaság alaptőkéje 53. 409. 541. 971.-Ft, amely 53. 409. 188. 429, egyenként 1 Ft névértékű névre szóló, névértékkel azonos szavazatra jogosító törzsrészvényből, és 353. 542 darab, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, szavazatra nem jogosító osztalékelsőbbségi részvényből áll. 
A kibocsátó saját részvénnyel nem rendelkezik.

 

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.