RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ AZ XS0238996556 ISIN AZONOSÍTÓVAL ELLÁTOTT KÖTVÉNY LEJÁRTÁRÓL

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban „ a Bank”) a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. melléklet III. 1. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Bank által 2005. december 16-án kibocsátott 18.750.000.000 névértékű XS0238996556 ISIN azonosítóval ellátott kötvénye 2008. december 31-én lejárt. A teljes tőketörlesztés, illetve az utolsó kuponkötelezettség lejáratkor volt esedékes, amely fizetési kötelezettségeinek a Bank a lejárat napján eleget tett. Az utolsó kupon összege 409.687.500 Ft.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.