Tájékoztatás az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 100.000.000.000,- Ft keretösszeg kibocsátási programja részkibocsátásaként Hozamgarantált Kötvény nyilvános forgalomba hozataláról  

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000,- Ft keretösszegkibocsátási programja részkibocsátásaként 1.000.000. db (egymillió darab), egyenként 10.000.-Ft (tízezerforint) névérték, névre szóló, dematerializált, 2010. október 12-én lejáró Hozamgarantált Kötvény elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jegyzési időszak: 2009. január 26 - 2009. február 27.

A Kibocsátó nem kezdeményezi a kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történő bevezetését.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a jegyzési időszak az Alaptájékoztatóban foglaltak szerint hamarabb is lezárásra kerülhet!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 100.000.000.000 forint keretösszegű ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. január 3-án kelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2009. január 19-i dátumú Végleges Feltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Honlapján (www.erstebank.hu) és az értékesítési helyeken: az Erste Befektetési Zrt. Székhelyén és a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein.

Budapest, 2009. január 23.

Letölthető dokumentumok
Végleges feltételek