2009 02 MÁRC.
Tájékoztató új ügyvezetőségi tag kinevezéséről

Tájékoztató

A 2001. évi CXX. törvény 55.§  értelmében az Erste Bank Hungary Nyrt. közzéteszi, hogy Pelle Lászlót a Bank Igazgatósága 2008. március 1-i hatállyal ügyvezetővé nevezte ki.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.