Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 26/2008 PM rendelet, IV. melléklet III.bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac résztvevőit, hogy a Társaság 2008-2009 évi kötvényprogramja keretében kibocsátott Siker Garantált Kötvény 3. –ból 18 000 darab kötvény került érvénytelenítésre 180 000 000 Ft névértékben. A részleges érvénytelenítésre 2009. március 25-én került sor az AlaptájékoztatóTörlesztés és visszaváltás bekezdésének d) pontjának megfelelően az Ügyfelek által kezdeményezett visszaváltásokat követően. 

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.