Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2009 20 ÁPR.
Tájékoztatás a Hozamgarantált Kötvény 2. forgalomba hozataláról

Tájékoztatás az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként a Hozamgarantált Kötvény 2. nyilvános forgalomba hozataláról

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000,- Ft keretösszegűkibocsátási programja részkibocsátásaként 1.000.000. db (egymillió darab), egyenként 10.000.-Ft (tízezerforint) névértékű, névre szóló, dematerializált, 2012. január 3-án lejáró Hozamgarantált Kötvény 2.elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jegyzési időszak: 2009. április 20-tól 2009. május 22-ig.

A Kibocsátó nem kezdeményezi a kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történőbevezetését.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a jegyzési időszak az Alaptájékoztatóban foglaltak szerinthamarabb is lezárásra kerülhet!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000 forintkeretösszegű ERSTE Bank Hungary Nyrt. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátásiprogramhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. január 3-ánkelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2009. április 7-i dátumú VéglegesFeltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az Erste Bank Hungary Nyrt. honlapján(www.erstebank.hu), az értékesítési helyeken valamint az Erste Befektetési Zrt. Székhelyén.


Budapest, 2009. április 17.