Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2009 20 ÁPR.
Tájékoztatás a Hozamgarantált Kötvény 2. forgalomba hozataláról

Tájékoztatás az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként a Hozamgarantált Kötvény 2. nyilvános forgalomba hozataláról

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000,- Ft keretösszegűkibocsátási programja részkibocsátásaként 1.000.000. db (egymillió darab), egyenként 10.000.-Ft (tízezerforint) névértékű, névre szóló, dematerializált, 2012. január 3-án lejáró Hozamgarantált Kötvény 2.elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jegyzési időszak: 2009. április 20-tól 2009. május 22-ig.

A Kibocsátó nem kezdeményezi a kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történőbevezetését.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a jegyzési időszak az Alaptájékoztatóban foglaltak szerinthamarabb is lezárásra kerülhet!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000 forintkeretösszegű ERSTE Bank Hungary Nyrt. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátásiprogramhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. január 3-ánkelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2009. április 7-i dátumú VéglegesFeltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az Erste Bank Hungary Nyrt. honlapján(www.erstebank.hu), az értékesítési helyeken valamint az Erste Befektetési Zrt. Székhelyén.


Budapest, 2009. április 17.