Tájékoztatás az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000,- Ft keretösszegű kibocsátási programja részkibocsátásaként a Hozamgarantált Kötvény 2. nyilvános forgalomba hozataláról

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000,- Ft keretösszegűkibocsátási programja részkibocsátásaként 1.000.000. db (egymillió darab), egyenként 10.000.-Ft (tízezerforint) névértékű, névre szóló, dematerializált, 2012. január 3-án lejáró Hozamgarantált Kötvény 2.elnevezésű kötvényt értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jegyzési időszak: 2009. április 20-tól 2009. május 22-ig.

A Kibocsátó nem kezdeményezi a kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történőbevezetését.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a jegyzési időszak az Alaptájékoztatóban foglaltak szerinthamarabb is lezárásra kerülhet!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az Erste Bank Hungary Nyrt. 100.000.000.000 forintkeretösszegű ERSTE Bank Hungary Nyrt. Kötvényprogram 2008-2009 elnevezésű kibocsátásiprogramhoz készült Alaptájékoztató, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2008. január 3-ánkelt III/10.360/2008. számú határozatával engedélyezte.

A kötvények és forgalomba hozataluk részletes feltételeit tartalmazó 2009. április 7-i dátumú VéglegesFeltételek, valamint a vonatkozó Alaptájékoztató megtekinthetők az Erste Bank Hungary Nyrt. honlapján(www.erstebank.hu), az értékesítési helyeken valamint az Erste Befektetési Zrt. Székhelyén.


Budapest, 2009. április 17.