Tájékoztatás az Erste Hozamváró Kötvény részleges érvénytelenítéséről

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 26/2008 PM rendelet, IV. melléklet III.bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac résztvevőit, hogy a Társaság 2008-2009 évi kötvényprogramja keretében kibocsátott Erste Hozamváró Kötvény-ből 20 000 darab kötvény került érvénytelenítésre 200 000 000 Ft névértékben. A részleges érvénytelenítésre 2009. június 25-én került sor az Alaptájékoztató Törlesztés és visszaváltás bekezdésének d) pontjának megfelelően az Ügyfelek által kezdeményezett visszaváltásokat követően. 


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.