Az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a PSZÁF EN-III/M-614/2009. számú határozatával engedélyezte, hogy a Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) pontjában meghatározott „a 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást” folytasson.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.