A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Nyrt. (továbbiakban:„Társaság”) 2009. november 30-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat: A Társaság alaptőkéje 60. 909. 541. 971.-Ft, amely 60. 909. 188. 429, egyenként 1 Ft névértékű névre szóló, névértékkel azonos szavazatra jogosító törzsrészvényből, és 353. 542 darab, egyenként 1 Ft névértékű, névre szóló, szavazatra nem jogosító osztalékelsőbbségi részvényből áll. A kibocsátó saját részvénnyel nem rendelkezik.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.