Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Nyrt. a 2008/24. számú PM rendelet alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi leányvállalatának, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) a közgyűlési határozatát az alaptőke felemeléséről:

A Bank leányvállalatának tőkehelyzetének megerősítése, illetve rendezése érdekében, különöse tekintettel az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. többségi tulajdonát képező Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.-ben a társaság által megvalósítani kívánt tőkeemelésre, a részvénytársaság az alaptőke felemelésével és az alaptőke felemelésével egyidejűleg, a zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetének tőketartalékba helyezésével valósítja meg.

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlés 2009. november 30. napján hozott 1/2009 (XI/30.) sz. közgyűlési határozatával egyhangúan elhatározta a részvénytársaság 50.000.000,- Ft összegű alaptőkéjének 1.000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal történő felemelését, amelynek nyomán a részvénytársaság alaptőkéje 51.000.000,- Ft azaz ötvenegymillió forint lesz. Az alaptőke-emelést a részvénytársaság új részvény zártkörű forgalomba hozatalával valósítja meg, oly módon, hogy 1 db, azaz egy darab 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvény kerül 2.050.000.000,- Ft-os, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió forintos kibocsátási értéken kibocsátásra. A zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetét a részvénytársaság a számviteli törvény előírásai szerint a tőketartalékba helyezi.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény a részvénytársaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos sorozatú és azokkal azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat biztosít. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvény nyomdai úton kerül előállításra, a kibocsátandó törzsrészvény sorszáma 000051.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény jegyzésére a közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatának megfelelően a részvénytársaság többségi részvényesét, az ERSTE BANK Hungary Nyrt.-t jelöli ki, illetve jogosítja fel. Az átvételi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat megtételének határideje a jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 nap. A kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a részvényes az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvény kibocsátási értékét kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti. A kibocsátási érték részvényes általi befizetése a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással történik, amelynek határideje a jelen közgyűlés időpontját követő 30 nap.

Az alaptőke-emelés következtében a részvénytársaság alaptőkéje 51.000.000,- Ft, azaz ötvenegymillió forint lesz, amely 51 db, azaz ötvenegy darab 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-emeléssel összefüggésben az Alapszabály szükséges módosításai átvezetésre kerülnek.

Az Erste Bank Hungary Nyrt. az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. leányválallatával, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044648) ezúton közzéteszi az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. közgyűlési határozatát az alaptőke felemeléséről:

A közgyűlés 2009. november 30. napján hozott 3/2009.(XI.30.) sz. határozatával egyhangúan 5601 igen szavazattal, nemleges szavazat és tartózkodás hiányában, elhatározta a részvénytársaság 56.010.000,- Ft összegű alaptőkéjének 10.000,- Ft-tal, azaz tízezer forinttal történő felemelését, amelynek nyomán a részvénytársaság alaptőkéje 56.020.000,- Ft azaz ötvenhatmillió-húszezer forint lesz. Az alaptőke-emelést a részvénytársaság új részvény zártkörű forgalomba hozatalával valósítja meg, oly módon, hogy 1 db, azaz egy darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvény kerül 1.200.000.000,- Ft-os, azaz egymilliárd-kettőszázmillió forintos kibocsátási értéken kibocsátásra. A zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetét a részvénytársaság a számviteli törvény előírásai szerint a tőketartalékba helyezi.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény a részvénytársaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos sorozatú és azokkal azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat biztosít. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvény dematerializált formában kerül előállításra.A kibocsátásra kerülő törzsrészvény jegyzésére a közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatának megfelelően a részvénytársaság többségi részvényesét, az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.-t jelölte ki, illetve jogosította fel. Az átvételi kötelezettségvállalástól szóló nyilatkozat megtételének határideje a közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 nap. A kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a részvényes az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvény kibocsátási értékét kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti. A kibocsátási érték részvényes általi befizetése a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással történik, amelynek határideje az Alapszabály 5. cikkelyének 2. pontjában meghatározottak szerint a közgyűlés időpontját követő 30 nap.

Az alaptőke-emelés következtében a részvénytársaság alaptőkéje 56.020.000,- Ft, azaz ötvenhatmillió-húszezer forint lesz, amely 5602 db, azaz ötezerhatszázkettő darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-emeléssel összefüggésben az Alapszabály szükséges módosításait átvezetik.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.