Az Erste Bank Hungary Nyrt. a 2008/24. számú PM rendelet alapján, rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi leányvállalatának, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) a közgyűlési határozatát az alaptőke felemeléséről:

A Bank leányvállalatának tőkehelyzetének megerősítése, illetve rendezése érdekében, különöse tekintettel az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. többségi tulajdonát képező Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.-ben a társaság által megvalósítani kívánt tőkeemelésre, a részvénytársaság az alaptőke felemelésével és az alaptőke felemelésével egyidejűleg, a zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetének tőketartalékba helyezésével valósítja meg.

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlés 2009. november 30. napján hozott 1/2009 (XI/30.) sz. közgyűlési határozatával egyhangúan elhatározta a részvénytársaság 50.000.000,- Ft összegű alaptőkéjének 1.000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal történő felemelését, amelynek nyomán a részvénytársaság alaptőkéje 51.000.000,- Ft azaz ötvenegymillió forint lesz. Az alaptőke-emelést a részvénytársaság új részvény zártkörű forgalomba hozatalával valósítja meg, oly módon, hogy 1 db, azaz egy darab 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvény kerül 2.050.000.000,- Ft-os, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió forintos kibocsátási értéken kibocsátásra. A zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetét a részvénytársaság a számviteli törvény előírásai szerint a tőketartalékba helyezi.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény a részvénytársaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos sorozatú és azokkal azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat biztosít. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvény nyomdai úton kerül előállításra, a kibocsátandó törzsrészvény sorszáma 000051.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény jegyzésére a közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatának megfelelően a részvénytársaság többségi részvényesét, az ERSTE BANK Hungary Nyrt.-t jelöli ki, illetve jogosítja fel. Az átvételi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat megtételének határideje a jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 nap. A kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a részvényes az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvény kibocsátási értékét kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti. A kibocsátási érték részvényes általi befizetése a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással történik, amelynek határideje a jelen közgyűlés időpontját követő 30 nap.

Az alaptőke-emelés következtében a részvénytársaság alaptőkéje 51.000.000,- Ft, azaz ötvenegymillió forint lesz, amely 51 db, azaz ötvenegy darab 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-emeléssel összefüggésben az Alapszabály szükséges módosításai átvezetésre kerülnek.

Az Erste Bank Hungary Nyrt. az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. leányválallatával, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044648) ezúton közzéteszi az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. közgyűlési határozatát az alaptőke felemeléséről:

A közgyűlés 2009. november 30. napján hozott 3/2009.(XI.30.) sz. határozatával egyhangúan 5601 igen szavazattal, nemleges szavazat és tartózkodás hiányában, elhatározta a részvénytársaság 56.010.000,- Ft összegű alaptőkéjének 10.000,- Ft-tal, azaz tízezer forinttal történő felemelését, amelynek nyomán a részvénytársaság alaptőkéje 56.020.000,- Ft azaz ötvenhatmillió-húszezer forint lesz. Az alaptőke-emelést a részvénytársaság új részvény zártkörű forgalomba hozatalával valósítja meg, oly módon, hogy 1 db, azaz egy darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvény kerül 1.200.000.000,- Ft-os, azaz egymilliárd-kettőszázmillió forintos kibocsátási értéken kibocsátásra. A zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetét a részvénytársaság a számviteli törvény előírásai szerint a tőketartalékba helyezi.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény a részvénytársaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos sorozatú és azokkal azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat biztosít. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvény dematerializált formában kerül előállításra.A kibocsátásra kerülő törzsrészvény jegyzésére a közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatának megfelelően a részvénytársaság többségi részvényesét, az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.-t jelölte ki, illetve jogosította fel. Az átvételi kötelezettségvállalástól szóló nyilatkozat megtételének határideje a közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 nap. A kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a részvényes az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvény kibocsátási értékét kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti. A kibocsátási érték részvényes általi befizetése a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással történik, amelynek határideje az Alapszabály 5. cikkelyének 2. pontjában meghatározottak szerint a közgyűlés időpontját követő 30 nap.

Az alaptőke-emelés következtében a részvénytársaság alaptőkéje 56.020.000,- Ft, azaz ötvenhatmillió-húszezer forint lesz, amely 5602 db, azaz ötezerhatszázkettő darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-emeléssel összefüggésben az Alapszabály szükséges módosításait átvezetik.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.