A 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§(1) b) pontja értelmében az   Erste Bank Hungary Nyrt. közzéteszi 2009. évre vonatkozóan részvényeseit, illetve tulajdoni és szavazati hányadukat. Az Erste Bank Hungary Nyrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

A táblázat a 2009. december 31.-i állapotot tükrözi.ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Részvényes Tulajdoni hányad
EGB Ceps Holding GmbH 99,950% 
Egyéb külföldi befektetők  0,041% 
Belföldi intézményi és
magánszemély befektetők
0,009% 
Mindösszesen  100%