A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Nyrt. (továbbiakban:„Társaság”) 2010. január 31-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat:

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2010. január 31. napján:A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010. január 31. napján:Az osztalékelsőbbségi részvények szavazati joggal nem rendelkeznek, de a Gt. 187. (3) bekezdése alapján a részvényesek élhetnek szavazati jogukkal a Bank közgyűlésén.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Részvénysorozat Névérték
(Ft/db)
Kibocsátott darabszám Össznévérték
(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 1 Ft 60. 909. 541. 971 60. 909. 541. 971 Ft
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1 Ft  353. 542 353. 542 Ft
Alaptőke nagysága   60.909.895.513   60.909.895.513 Ft  
Részvény-sorozat Kibocsá-
tott
darabszám
Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvé-nyenkénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvé-nyek száma
„A” sorozat (törzs-részvény) 60.909.541.971 60.909.541.971 1 60.909.541.971
„B” sorozat (osztalék
elsőbb-ségi részvény)
353.542 353. 542 1 353.542 0
Összesen 60.909.895.513  60.909.895.513  60.909.895.513  0