Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. május 24-26. között tervezett, a Bankok számára kötelezően előírt rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (NetBank, Electra, mobilalkalmazások, TeleBank) működését is
befolyásolja.

Please note, that due to system maintenance Works during the weekend  of 24-26 of May, 2019 the Erste NetBank, NetBank for Corporate Customers and MobilBank operation may be suspended. The maintenance and developments are also for your future convenience. Thank you for your patience and understanding.

A részletekért kattintson! / Please click for more details

2010 01 MÁRC.
Hóvégi közzététel

A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Nyrt. (továbbiakban:„Társaság”) 2010. február 28-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat:

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2010. február 28. napján:


A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010. február 28. napján:


Az osztalékelsőbbségi részvények szavazati joggal nem rendelkeznek, de a Gt. 187. (3) bekezdése alapján a részvényesek élhetnek szavazati jogukkal a Bank közgyűlésén.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Részvénysorozat Névérték
(Ft/db)
Kibocsátott darabszám Össznévérték
(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 1 Ft 60. 909. 188. 429 60. 909. 188. 429 Ft
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1 Ft  353. 542 353. 542 Ft
Alaptőke nagysága   60.909.541.971   60.909.541.971 Ft  
Részvény-sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényen-kénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvények száma
„A” sorozat (törzs-
részvény)
60.909.188.429 60.909.188.429 1 60.909.188.429
„B” sorozat (osztalék-elsőbb-ségi részvény) 353.542 353.542 1 353.542 0
Összesen 60.909.541.971 60.909.541.971   60.909.541.971 0