Az Erste Bank Hungary Nyrt. az alábbiakról tájékoztatja részvényeseit és befektetőit, a Tőkepiaci törvény (2001. évi CXX) 55.§ (1) bekezdése alapján.

A rendkívüli külső körülmények ellenére megbízható teljesítményt nyújtott 2009-ben az Erste Bank Hungary Nyrt.: az előzetes, konszolidált, nem auditált, nemzetközi számviteli szabályok alapján készült gyorsjelentés szerint a pénzintézeti csoport mérlegfőösszege 10,3 százalékkal emelkedve 2 902,7 milliárd forinton zárt. Az adózás előtti eredmény 33,3 milliárd forint volt a tavalyi év végén, ami 23,9 százalékkal marad el a 2008. év végi eredménytől. A bank ugyanakkor minden szegmensben növelni tudta piaci részesedését, amely a lakossági hitelek területén meghaladta a 13 százalékot, ezen belül a lakáshitelek területén a 16 százalékot, a lakossági betétek esetében pedig 8 százalék fölé emelkedett.

Eredménykimutatás:Mérleg:


Tájékoztatjuk a részvényeseinket és befektetőinket, hogy a magyar számviteli sztenderdek szerinti auditált pénzügyi jelentéseket várhatóan április elején, a Bank éves közgyűléséhez igazodva tesszük közzé.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Konszolidált, nem auditált IFRS szerinti adatok millió HUF-ban 2008.12.31 2009.12.31 Változás  
Nettó kamatbevétel 78 978 103 121 30,60%
Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -18 316 -48 839 >100%
Nettó díj- és jutalékbevétel 34 725 25 967 -25,20%
Nettó kereskedési eredmény 7 052 18 259 >100%
Általános igazgatási költségek -61 208 -64 747 5,80%
Egyéb üzemi eredmény -285 -409 -43,80%
Adózás előtti eredmény 43 819 33 337 -23,90%
Adó -11 425 -9 771 -14,50%
Kisebbségi részesedés 35 -44  
Adózott eredmény 32 359 23 611 -27,00%
       
Költség/bevétel arány 50,70% 43,90%  
Sajáttőke arányos nyereség (ROE) 23,20% 14,80%  
Konszolidált, nem auditált IFRS szerinti adatok millió HUF-ban 2008.12.31 2009.12.31 Változás  
Eszközök
Pénzeszközök 32 912 129 571 >100%
Hitelintézetekkel szembeni követelések 61 954 21 448 -65,40%
Ügyfelekkel szembeni követelések 2 014 164 2 072 887 2,90%
Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -34 855 -72 001 >100%
Kereskedési célú eszközök 262 085 376 055 43,50%
Immateriális javak 10 936 10 600 -3,10%
Tárgyi eszközök 15 131 14 499 -4,20%
Adó 1 070 2 328 >100%
Egyéb eszközök 72 725 59 243 -18,50%
Mérlegfőösszeg 2   630 447 2   902 656 10,30%
Források
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 332 868 1 391 481 4,40%
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 945 888 1 138 501 20,40%
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 18 754 30 751 64,00%
Kereskedési források 68 313 44 663 34,60%
Céltartalékok 2 777 3 787 36,40%
Egyéb kötelezettségek 55 620 50 906 -8,50%
Saját tőke 153 196 169 308 10,50%
Mérlegfőösszeg 2   630 447 2   902 656 10,30%