Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein
2019. január 25. 22:00 – 2019. január 26. 10:00 között
a lakossági NetBank megújítása miatt karbantartási munkálatokat végzünk.

Részletekért kattintson IDE

Dear Visitor,

Please note that we will perform planned and scheduled maintenance and development activities on the Erste Group Hungary NetBank service between 10 p.m., Friday, 25 January 2019 and 10 a.m., Saturday, 26 January 2019.

Please click HERE for the details.

2010 02 MÁRC.
Tájékoztatás a 2009. évi eredményekről

Az Erste Bank Hungary Nyrt. az alábbiakról tájékoztatja részvényeseit és befektetőit, a Tőkepiaci törvény (2001. évi CXX) 55.§ (1) bekezdése alapján.

A rendkívüli külső körülmények ellenére megbízható teljesítményt nyújtott 2009-ben az Erste Bank Hungary Nyrt.: az előzetes, konszolidált, nem auditált, nemzetközi számviteli szabályok alapján készült gyorsjelentés szerint a pénzintézeti csoport mérlegfőösszege 10,3 százalékkal emelkedve 2 902,7 milliárd forinton zárt. Az adózás előtti eredmény 33,3 milliárd forint volt a tavalyi év végén, ami 23,9 százalékkal marad el a 2008. év végi eredménytől. A bank ugyanakkor minden szegmensben növelni tudta piaci részesedését, amely a lakossági hitelek területén meghaladta a 13 százalékot, ezen belül a lakáshitelek területén a 16 százalékot, a lakossági betétek esetében pedig 8 százalék fölé emelkedett.

Eredménykimutatás:Mérleg:


Tájékoztatjuk a részvényeseinket és befektetőinket, hogy a magyar számviteli sztenderdek szerinti auditált pénzügyi jelentéseket várhatóan április elején, a Bank éves közgyűléséhez igazodva tesszük közzé.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Konszolidált, nem auditált IFRS szerinti adatok millió HUF-ban 2008.12.31 2009.12.31 Változás  
Nettó kamatbevétel 78 978 103 121 30,60%
Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -18 316 -48 839 >100%
Nettó díj- és jutalékbevétel 34 725 25 967 -25,20%
Nettó kereskedési eredmény 7 052 18 259 >100%
Általános igazgatási költségek -61 208 -64 747 5,80%
Egyéb üzemi eredmény -285 -409 -43,80%
Adózás előtti eredmény 43 819 33 337 -23,90%
Adó -11 425 -9 771 -14,50%
Kisebbségi részesedés 35 -44  
Adózott eredmény 32 359 23 611 -27,00%
       
Költség/bevétel arány 50,70% 43,90%  
Sajáttőke arányos nyereség (ROE) 23,20% 14,80%  
Konszolidált, nem auditált IFRS szerinti adatok millió HUF-ban 2008.12.31 2009.12.31 Változás  
Eszközök
Pénzeszközök 32 912 129 571 >100%
Hitelintézetekkel szembeni követelések 61 954 21 448 -65,40%
Ügyfelekkel szembeni követelések 2 014 164 2 072 887 2,90%
Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -34 855 -72 001 >100%
Kereskedési célú eszközök 262 085 376 055 43,50%
Immateriális javak 10 936 10 600 -3,10%
Tárgyi eszközök 15 131 14 499 -4,20%
Adó 1 070 2 328 >100%
Egyéb eszközök 72 725 59 243 -18,50%
Mérlegfőösszeg 2   630 447 2   902 656 10,30%
Források
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 332 868 1 391 481 4,40%
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 945 888 1 138 501 20,40%
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 18 754 30 751 64,00%
Kereskedési források 68 313 44 663 34,60%
Céltartalékok 2 777 3 787 36,40%
Egyéb kötelezettségek 55 620 50 906 -8,50%
Saját tőke 153 196 169 308 10,50%
Mérlegfőösszeg 2   630 447 2   902 656 10,30%