Az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi leányvállalatának az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) a közgyűlési határozatát az alapszabály lényeges módosulásairól:

Az Alapszabály I/4. pontja az alábbiak szerint kiegészítésre kerül a 66.22’08 TEÁOR besorolású tevékenységi körrel:

Az Alapszabály I/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság székhelye és telephelye :

A Társaság székhelye:
1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.

A Társaság telephelye:
1047 Budapest,
Váci út 15-19.

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabálya 2010. március 8-val módosul.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

66.22’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység,
amely tevékenység keretein belül a társaság a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben  meghatározott feltételekkel függő biztosításközvetítői tevékenységet végez