A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Nyrt. (továbbiakban:„Társaság”) 2010. március 31-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat:

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2010. március 31. napján:

Részvénysorozat Névérték
(Ft/db)
Kibocsátott darabszám Össznévérték
(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 1 Ft 60. 909.188.429 60. 909.188.429
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1 Ft  353. 542 353. 542 Ft
Alaptőke nagysága   60.909.541.971   60.909.541.971  

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010. március 31. napján:

Részvény-sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényen-kénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvények száma
„A” sorozat (törzs-
részvény)
60.909.188.429 60.909.188.429 1 60.909.188.429 0
„B” sorozat (osztalék-elsőbb-ségi részvény) 353. 542 353. 542 1 353. 542 0
Összesen 60.909.541.971 60.909.541.971 60.909.541.971 0

Az osztalékelsőbbségi részvények szavazati joggal nem rendelkeznek, de a Gt. 187. (3) bekezdése alapján a részvényesek élhetnek szavazati jogukkal a Bank közgyűlésén.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.