A 2001. évi CXX. törvény 54.§(9) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Nyrt. (továbbiakban:„Társaság”) 2010. április 30-i időpontra vonatkozóan közzéteszi az alábbiakat:

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2010. április 30. napján:A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010. április 30. napján:Az osztalékelsőbbségi részvények szavazati joggal nem rendelkeznek, de a Gt. 187. (3) bekezdése alapján a részvényesek élhetnek szavazati jogukkal a Bank közgyűlésén.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Részvénysorozat Névérték(Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 1 Ft 60.909.188.429 60.909.188.429
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1 Ft 353.542 353.542
Alaptőke nagysága 60.909.541.971 60.909.541.971
Részvény-sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvé-nyenkénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvé-nyek száma
„A” sorozat (törzs-részvény) 60.909.188.429 60.909.188.429 1 60.909.188.429 0
„B” sorozat (osztalék-elsőbbségi részvény) 353. 542 353. 542 1 353. 542 0
Összesen 60.909.541.971 60.909.541.971 60.909.541.971 0