Az Erste Bank Hungary Nyrt. leányvállalatával, az ERSTE Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Kft.-vel kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-683008) ezúton közzéteszi, hogy a Társaság tulajdonosai Sztanó Imre felügyelőbizottsági tag lemondása miatt a felügyelőbizottság tagjává választotta Pelle László urat 2010. december 31-ig terjedő időtartamra. A változás következtében a Társaság létesítő okirata is módosul.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT