Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 03. 27. 22:00 óra és 2020. 03. 28. 02:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on March 27, 2020 and 2 a. m. on March 28, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi az alábbiakat.

Az Erste Bank Hungary Nyrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) ezúton közzéteszi az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlési határozatát a részvénytársaság tevékenységi körének kibővítéséről és a részvénytársaság valamennyi, nyomdai úton előállított részvényének dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

A részvénytársaság teljes, 51.000.000,- Ft, azaz ötvenegymillió forint összegű alaptőkéjét alkotó mindösszesen 51 db, azaz ötvenegy darab egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvénye dematerializált formában kerül előállításra, a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.

E mellett az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlése egyhangúan elhatározta a részvénytársaság tevékenységi körének kibővítését a TEÁOR 66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység elnevezésű tevékenységi körrel, amely tevékenységi körön belül a részvénytársaság a Hpt. 3. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység végzésének lehetőségét kívánja megteremteni, valamint az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlése egyhangúan elhatározta a részvénytársaság tevékenységi körének kibővítését a 66.29’08 biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége elnevezésű tevékenységi körrel is.

A változások következtében a Társaság létesítő okirata módosul.

A Bank az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. leányválallatával, az Erste Leasing Bérlet Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-689805) ezúton közzéteszi az Erste Leasing Bérlet Kft. taggyűlési határozatát a társasági szerződés módosításáról. A taggyűlés a Társaság megváltozott főtevékenységének megjelölését (45.11’08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem) a társasági szerződésnek a társaság tevékenységi körének felsorolását tartalmazó 4. §-án is átvezetni rendeli, amelynek megfelelően a társasági szerződés módosul.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.