Az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi az alábbiakat.

Az Erste Bank Hungary Nyrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) ezúton közzéteszi az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlési határozatát a részvénytársaság tevékenységi körének kibővítéséről és a részvénytársaság valamennyi, nyomdai úton előállított részvényének dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

A részvénytársaság teljes, 51.000.000,- Ft, azaz ötvenegymillió forint összegű alaptőkéjét alkotó mindösszesen 51 db, azaz ötvenegy darab egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvénye dematerializált formában kerül előállításra, a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.

E mellett az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlése egyhangúan elhatározta a részvénytársaság tevékenységi körének kibővítését a TEÁOR 66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység elnevezésű tevékenységi körrel, amely tevékenységi körön belül a részvénytársaság a Hpt. 3. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység végzésének lehetőségét kívánja megteremteni, valamint az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. közgyűlése egyhangúan elhatározta a részvénytársaság tevékenységi körének kibővítését a 66.29’08 biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége elnevezésű tevékenységi körrel is.

A változások következtében a Társaság létesítő okirata módosul.

A Bank az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. leányválallatával, az Erste Leasing Bérlet Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-689805) ezúton közzéteszi az Erste Leasing Bérlet Kft. taggyűlési határozatát a társasági szerződés módosításáról. A taggyűlés a Társaság megváltozott főtevékenységének megjelölését (45.11’08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem) a társasági szerződésnek a társaság tevékenységi körének felsorolását tartalmazó 4. §-án is átvezetni rendeli, amelynek megfelelően a társasági szerződés módosul.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.