Az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az  Erste Kereskedőház Kft.-vel  kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-866093) közzéteszi az alábbiakat.

Az Erste Kereskedőház Kft. saját tőkéje 2009. év végi auditált adatok alapján az év során elszenvedett veszteségek következtében negatív (-214,7 millió Ft). A Társaság tőkehelyzetének rendezése érdekében a taggyűlés elrendelte, hogy a társaság negatív tőke helyzete az Erste Bank Hungary Nyrt. tag által teljesítendő pótbefizetés által kerüljön rendezésre. A pótbefizetés mértéke: 500 millió HUF, amelyet a tag 2010. július 28-ig köteles a társaság számlájára befizetni. 

Az Erste Kereskedőház Kft. tulajdonosa Sztanó Imre felügyelőbizottsági tag lemondása miatt a felügyelőbizottság tagjává választotta Major János urat 2011. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. Továbbá, a Társaság 2010. június 1-i hatállyal további ügyvezetőnek nevezte ki 2011. május 31-ig terjedő időre Dr. Ivicsics Erzsébet asszonyt. A változás következtében a Társaság létesítő okirata módosul.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.