A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§(1) a) pontja alapján az Erste Bank Hungary Nyrt. (székhely:1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ezúton közzéteszi, a Bszt 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti "a 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás” mint részére engedélyezett tevékenység végzésének mai nappal történő megkezdését.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.