Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2010 29 SZEPT.
Közzététel leányvállalattal kapcsolatban

Az Erste Bank Hungary Nyrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) rendkívüli tájékoztatás keretében ezúton közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a 2009.12.31-i adatokhoz képest 10%-t meghaladó mértékben csökkent. 

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. saját tőkéje 2010.08.31-i adatok alapján a 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bek. a), illetve b) pontjában meghatározott összeg alá csökkent, elsősorban a portfolió romlása következtében megképzett értékvesztés állomány növekedése miatt. A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, illetve a részvényesek azt fenntartják. A társaság tőkehelyzetének megerősítését, illetve rendezését a részvényesek a 2006. évi IV. törvény 245. § (2) bekezdésében meghatározott részvényesi befizetés keretében, a tőkepótláshoz szükséges befizetés előírásával tervezik megvalósítani az e tárgyban összehívandó közgyűlésen meghozandó közgyűlési határozat alapján. 


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.