Az Erste Bank Hungary Nyrt. leányvállalatával, az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043576) rendkívüli tájékoztatás keretében ezúton közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a 2009.12.31-i adatokhoz képest 10%-t meghaladó mértékben csökkent. 

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. saját tőkéje 2010.08.31-i adatok alapján a 2006. évi IV. törvény 245. § (1) bek. a), illetve b) pontjában meghatározott összeg alá csökkent, elsősorban a portfolió romlása következtében megképzett értékvesztés állomány növekedése miatt. A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, illetve a részvényesek azt fenntartják. A társaság tőkehelyzetének megerősítését, illetve rendezését a részvényesek a 2006. évi IV. törvény 245. § (2) bekezdésében meghatározott részvényesi befizetés keretében, a tőkepótláshoz szükséges befizetés előírásával tervezik megvalósítani az e tárgyban összehívandó közgyűlésen meghozandó közgyűlési határozat alapján. 


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.