Az EGB Ceps Holding GmbH 2010. október 4-én kelt önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi, nem az ajánlattevő tulajdonában lévő részvényére, melyet 2010. október 5-én jóváhagyásra benyújtott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.

Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat során lebonyolítóként az Erste Befektetési Zrt. jár el.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által még jóvá nem hagyott önkéntes nyilvános vételi ajánlat teljes szövege itt található: