Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054; a továbbiakban: „Társaság”) részvényeinek megszerzésére vonatkozó önkéntes nyilvános vételi ajánlat következtében megszerzett részvények ellenértékének teljesítéséről szóló közzététel

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 55. § szakaszában foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, az ott meghatározott határidőben ezúton közzétesszük, hogy a Tpt. 79. (1) § bekezdése alapján az EGB Ceps Holding GmbH („Ajánlattevő”) által 2010. október 4-én a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére vonatkozóan, valamennyi részvényes számára tett, 2010. november 18-án sikeresen lezárult önkéntes nyilvános vételi ajánlat (a „Vételi Ajánlat”) következtében az Ajánlattevő által megszerzett részvények ellenértékét 2010. november 23-i értéknappal az Ajánlattevő a lebonyolító közreműködésével maradéktalanul megfizette.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.