Az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21., cégjegyzékszám: FN 330947m) a sikeres önkéntes nyilvános vételi ajánlata lezárulását követően a Tpt. 76/D. § (2) bekezdése alapján 2010. november 26-án bejelentette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és ezúton közzéteszi, hogy az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("Társaság") által kibocsátott valamennyi részvény (beleértve a törzsrészvényeket és az osztalékelsőbbségi részvényeket is) tekintetében gyakorolja a Tpt. 76/D. § szakasza szerinti vételi jogát, amely alapján a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt megszerzi a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény feltételei szerint.

A részvényesek az értékpapírszámlájukon található, de a vételi jog gyakorlására tekintettel az EGB Ceps Holding GmbH tulajdonába kerülő részvényeiket 2010. november 29. és 2010. december 3. között transzferálhatják át az EGB Ceps Holding GmbH megbízásából eljáró Erste Befektetési Zrt-nek a Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett, 035/020050 számú értékpapírszámlájára oly módon, hogy a transzferált részvények a fogadó értékpapírszámlán legkésőbb 2010. december 3-án 15.00 (CET) óráig jóváírásra kerüljenek. 

A vételi jog gyakorlása során közreműködőként az Erste Befektetési Zrt. jár el, az elfogadóhelyek listáját a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény tartalmazza.


A vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény teljes szövege itt található, továbbá megtalálható az Erste Befektetési Zrt. www.ersteinvestment.hu honlapján is.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.