Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2010. DECEMBER 6-ÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI A KISZORÍTÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐ RÉSZVÉNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSRŐL ÉS KELETKEZTETÉSRŐL

65/2010. (2010.12.06.) számú határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21., cégjegyzékszám: FN 330947m; a továbbiakban: „EGB Ceps Holding”) a 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) rendelkezései szerint 2010. október 4-én kelt önkéntes nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett a Társaság által kibocsátott, valamennyi nem a tulajdonában álló, dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvényre (HU0000073374) (a továbbiakban: „Törzsrészvény”) és dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvényre (HU0000073382) (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Részvény”; a Törzsrészvény és az Osztalékelsőbbségi Részvény együttesen: „Részvény”). A sikeres Ajánlat lezárását követően az EGB Ceps Holding a Tpt. 76/D. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2010. november 26-án a törvényes határidőn belül közleményben („Közlemény”) gyakorolta vételi jogát valamennyi, a tulajdonába nem került Részvény tekintetében („Vételi Jog”).

66/2010. (2010.12.06.)

számú határozatA fentiekre tekintettel az Igazgatóság a Tpt. 76/D (5) szakasza szerint eljárva a Vételi Jog gyakorlásáról szóló Közlemény rendelkezései szerint határidőben, azaz 2010. december 3-án 15.00 óráig át nem adott Részvényeket jelen határozatával érvénytelenné nyilvánítja 2010. december 9-i hatállyal.

Az érvénytelenné nyilvánított Részvények az alábbiak:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenöt darab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű Törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhat darab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű Osztalékelsőbbségi Részvény (HU0000073382).

Az Igazgatóság jelen határozatával az érvénytelenné nyilvánított Részvények helyett dönt az alábbi új részvények kibocsátásról:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenöt darab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű Törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhat darab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű Osztalékelsőbbségi Részvény (HU0000073382), és úgy rendelkezik, hogy az így újonnan kibocsátott részvényeket a Vételi Jog gyakorlására tekintettel az EGB Ceps Holding rendelkezésére bocsátja.

67/2010. (2010.12.06.)

számú határozatAz Igazgatóság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Vételi Jog gyakorlása következtében a Társaság a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján egyszemélyessé válik, tekintettel arra, hogy a Részvényes 2010. november 26-án élt a Vételi Jogával, és megszerezte a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényt.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT. IGAZGATÓSÁGA