AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2010. DECEMBER 6-ÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI A KISZORÍTÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐ RÉSZVÉNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSRŐL ÉS KELETKEZTETÉSRŐL

65/2010. (2010.12.06.) számú határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21., cégjegyzékszám: FN 330947m; a továbbiakban: „EGB Ceps Holding”) a 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) rendelkezései szerint 2010. október 4-én kelt önkéntes nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett a Társaság által kibocsátott, valamennyi nem a tulajdonában álló, dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvényre (HU0000073374) (a továbbiakban: „Törzsrészvény”) és dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvényre (HU0000073382) (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Részvény”; a Törzsrészvény és az Osztalékelsőbbségi Részvény együttesen: „Részvény”). A sikeres Ajánlat lezárását követően az EGB Ceps Holding a Tpt. 76/D. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2010. november 26-án a törvényes határidőn belül közleményben („Közlemény”) gyakorolta vételi jogát valamennyi, a tulajdonába nem került Részvény tekintetében („Vételi Jog”).

66/2010. (2010.12.06.)

számú határozatA fentiekre tekintettel az Igazgatóság a Tpt. 76/D (5) szakasza szerint eljárva a Vételi Jog gyakorlásáról szóló Közlemény rendelkezései szerint határidőben, azaz 2010. december 3-án 15.00 óráig át nem adott Részvényeket jelen határozatával érvénytelenné nyilvánítja 2010. december 9-i hatállyal.

Az érvénytelenné nyilvánított Részvények az alábbiak:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenöt darab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű Törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhat darab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű Osztalékelsőbbségi Részvény (HU0000073382).

Az Igazgatóság jelen határozatával az érvénytelenné nyilvánított Részvények helyett dönt az alábbi új részvények kibocsátásról:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenöt darab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű Törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhat darab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű Osztalékelsőbbségi Részvény (HU0000073382), és úgy rendelkezik, hogy az így újonnan kibocsátott részvényeket a Vételi Jog gyakorlására tekintettel az EGB Ceps Holding rendelkezésére bocsátja.

67/2010. (2010.12.06.)

számú határozatAz Igazgatóság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Vételi Jog gyakorlása következtében a Társaság a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján egyszemélyessé válik, tekintettel arra, hogy a Részvényes 2010. november 26-án élt a Vételi Jogával, és megszerezte a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényt.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT. IGAZGATÓSÁGA