Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2010 07 DEC.
Határozatok a részvény érvénytelenítésről és keletkeztetésről

AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2010. DECEMBER 6-ÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI A KISZORÍTÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐ RÉSZVÉNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSRŐL ÉS KELETKEZTETÉSRŐL

65/2010. (2010.12.06.) számú határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21., cégjegyzékszám: FN 330947m; a továbbiakban: „EGB Ceps Holding”) a 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) rendelkezései szerint 2010. október 4-én kelt önkéntes nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett a Társaság által kibocsátott, valamennyi nem a tulajdonában álló, dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvényre (HU0000073374) (a továbbiakban: „Törzsrészvény”) és dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvényre (HU0000073382) (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Részvény”; a Törzsrészvény és az Osztalékelsőbbségi Részvény együttesen: „Részvény”). A sikeres Ajánlat lezárását követően az EGB Ceps Holding a Tpt. 76/D. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2010. november 26-án a törvényes határidőn belül közleményben („Közlemény”) gyakorolta vételi jogát valamennyi, a tulajdonába nem került Részvény tekintetében („Vételi Jog”).

66/2010. (2010.12.06.)

számú határozatA fentiekre tekintettel az Igazgatóság a Tpt. 76/D (5) szakasza szerint eljárva a Vételi Jog gyakorlásáról szóló Közlemény rendelkezései szerint határidőben, azaz 2010. december 3-án 15.00 óráig át nem adott Részvényeket jelen határozatával érvénytelenné nyilvánítja 2010. december 9-i hatállyal.

Az érvénytelenné nyilvánított Részvények az alábbiak:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenöt darab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű Törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhat darab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű Osztalékelsőbbségi Részvény (HU0000073382).

Az Igazgatóság jelen határozatával az érvénytelenné nyilvánított Részvények helyett dönt az alábbi új részvények kibocsátásról:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenöt darab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű Törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhat darab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű Osztalékelsőbbségi Részvény (HU0000073382), és úgy rendelkezik, hogy az így újonnan kibocsátott részvényeket a Vételi Jog gyakorlására tekintettel az EGB Ceps Holding rendelkezésére bocsátja.

67/2010. (2010.12.06.)

számú határozatAz Igazgatóság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Vételi Jog gyakorlása következtében a Társaság a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján egyszemélyessé válik, tekintettel arra, hogy a Részvényes 2010. november 26-án élt a Vételi Jogával, és megszerezte a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényt.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT. IGAZGATÓSÁGA